В свят, където скоростта на нещата е много важна и трябва да бъде съчетана с висока отговорност и високо качество на услугите, борсата за обмен на товари идва с решение, което съчетава трите основни неща в транспорта на товари: точност, сериозност и оптимална цена.

Достъп до множество товари и превозни средства, които се предлагат всеки ден в България

РЕГИСТРИРАЙ СЕ БЕЗПЛАТНО

Това решение се изразява в появата на експедиционни къщи, действащи като посредници между превозвачите (тези, които разполагат с камиони) и производителите / търговците (тези, които имат налични товари за транспорт).

Експедиционната къща е активен участник в борсата за обмен на товари и нейната роля е да управлява оптимално търсенето и предлагането, така че всички участници да са доволни от управлението на проекта. Мисията на експедиционната къща на борсата за обмен на товари е да намери правилното решение за компании, които искат да превозват товари или тези, които имат налични камиони.

Експедиционната къща може да бъде всеки предприемач, който организира превоз по поръчка на клиент, без той да е този, който превозва товарите. Това създава сигурна и оптимална среда за обединяването на търсенето и предлагането.

Основното предимство на такъв участник в борсата за обмен на товарни превози е, че има възможност да откликне на всички изисквания на превозвачите / производителите. Експедиционната къща трябва да има способността да комбинира оптимално всички пазарни предложения независимо от местоположението (национално или международно) и независимо от вида на товарите (строителни материали, машини, превозни средства, пластмаси, мебели и др.).

От гледна точка на превозвачите, експедиционната къща е много добър бизнес партньор, тъй като свободните камиони вече не стоят на паркинга и те намират много бързо товари за свободните камиони. Също така, в повечето ситуации, камионите също имат товари когато се връщат към дестинацията си, а също и когато се завръщат на мястото на товарене, така че елиминират еднопосочното шофиране.

В случая на производителите / търговците намесата на експедиционната къща премахва възможността производителят да остане с товарите си в склада и да осигури своевременното и сигурното им транспортиране до дадена дестинация. Договорът, сключен между трите части, е защитен и има определени клаузи за всички инциденти, които могат да възникнат по време на превоза на товара.

Поглеждайки в другата посока, недостатъците, които експедиционната къща има, са няколко и трябва да бъдат взети под внимание. Първият основен недостатък, който би могъл да попречи на сътрудничеството между спедитора и превозвачите / производителите, е комисионната, начислена за всяка пратка. Всяка експедиционна къща има определена цена, към която може да бъде определен процент от стойността на товара или фиксирана сума, определена от двете страни в договора.

Този разход може лесно да бъде избегнат чрез безплатно регистриране на компанията на сайт, предназначен за превозвачи и производители / търговци. Тези сайтове не взимат никаква комисионна и Ви предлагат възможност да изберете бизнес партньори, което е много важно на такъв пазар.

С други думи, следва да се вземе предвид възможността да не се правят допълнителни разходи и да се добавят маршрутите на свободните камиони или наличните товари по свободен и сигурен начин без други посредници.